La veu de la Marca

Si bé és cert que en el passat els models de construcció de marca centraven l’atenció en l’habilitat de l’empresa per conèixer i comunicar les millors característiques dels productes o serveis, actualment la veu de la marca ja forma part d’un nou model de branding fonamentat en valors.

És aquest el model que decideix incorporar la responsabilitat social corporativa (RSC) a la marca, amb l’objectiu de construir un valor afegit, tant pel que fa a la imatge corporativa de l’empresa com també a la percepció que es trasllada al mercat. Es tracta de fer la marca més propera, i sensible a l’acció social i els aspectes mediambientals.

El que queda ben clar és que incorporar la RSC a l’estratègia de marca d’una organització aporta una sèrie de beneficis:

  1. Ajuda a construir i millorar la reputació de marca
  2. Millora la imatge de l’empresa i el seu posicionament
  3. Incrementa la seva competitivitat
  4. Dona accessibilitat a nous nínxols de mercat, noves activitats i inversions responsables, per part de l’empresa
  5. Fomenta l’interès i afinitat de nous consumidors, més sensibles al canvi de paradigma
  6. Construeix confiança i lleialtat del consumidor
  7. Crea un vincle amb la societat i el món

Les empreses han de prendre consciència del canvi social i saber connectar el seu propòsit amb uns interlocutors cada vegada més sensibles i propers a aquests temes, que han incorporat els criteris de sostenibilitat a la seva vida i que volen relacionar-se amb empreses compromeses i afins als seus interessos. Si no s’aconsegueix connectar, els consumidors no s’identificaran amb  l’empresa ni amb la seva activitat comercial.

Associar la marca a la RSC ajuda a crear una imatge corporativa més propera a la societat, convertint-se així en un valor diferencial en un mercat saturat de propostes comercials on els usuaris van més enllà de comparar preus. D’aquesta manera, quan el consumidor atribueix atributs socials o mediambientals a la seva activitat, la percepció de la marca millora. Així és com alguns stakeholders, com els treballadors i els consumidors, se senten més sensibilitzats davant les pràctiques socialment responsables de les empreses, i premien a aquelles amb comportaments més compromesos amb la societat.

En aquest nou plantejament estratègic, entre marca i la RSC, la comunicació n’esdevé un factor instrumental per generar interès als diferents públics i fer-los partícips de les iniciatives empresarials, de manera equilibrada, autèntica i transparent.

A Pampliega & Associats creiem en aquest nou plantejament estratègic on la marca incorpora la RSC i el triple bottom line.  Per aquest motiu oferim serveis d’assessorament en reputació corporativa i marca amb l’objectiu de guanyar notorietat i transcendència social, mediambiental i econòmica.

Posa’t en contacte amb nosaltres si t’estàs plantejant fer una estratègia de marca.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *