La Veu de la Marca

La veu de la Marca

Si bé és cert que en el passat els models de construcció de marca centraven l’atenció en l’habilitat de l’empresa per conèixer i comunicar les millors característiques dels productes o serveis, actualment la veu de la marca ja forma part d’un nou model de branding fonamentat en valors.

És aquest el model que decideix incorporar la responsabilitat social corporativa (RSC) a la marca, amb l’objectiu de construir un valor afegit, tant pel que fa a la imatge corporativa de l’empresa com també a la percepció que es trasllada al mercat. Es tracta de fer la marca més propera, i sensible a l’acció social i els aspectes mediambientals.

El que queda ben clar és que incorporar la RSC a l’estratègia de marca d’una organització aporta una sèrie de beneficis:

  1. Ajuda a construir i millorar la reputació de marca
  2. Millora la imatge de l’empresa i el seu posicionament
  3. Incrementa la seva competitivitat
  4. Dona accessibilitat a nous nínxols de mercat, noves activitats i inversions responsables, per part de l’empresa
  5. Fomenta l’interès i afinitat de nous consumidors, més sensibles al canvi de paradigma
  6. Construeix confiança i lleialtat del consumidor
  7. Crea un vincle amb la societat i el món

Les empreses han de prendre consciència del canvi social i saber connectar el seu propòsit amb uns interlocutors cada vegada més sensibles i propers a aquests temes, que han incorporat els criteris de sostenibilitat a la seva vida i que volen relacionar-se amb empreses compromeses i afins als seus interessos. Si no s’aconsegueix connectar, els consumidors no s’identificaran amb  l’empresa ni amb la seva activitat comercial.

Associar la marca a la RSC ajuda a crear una imatge corporativa més propera a la societat, convertint-se així en un valor diferencial en un mercat saturat de propostes comercials on els usuaris van més enllà de comparar preus. D’aquesta manera, quan el consumidor atribueix atributs socials o mediambientals a la seva activitat, la percepció de la marca millora. Així és com alguns stakeholders, com els treballadors i els consumidors, se senten més sensibilitzats davant les pràctiques socialment responsables de les empreses, i premien a aquelles amb comportaments més compromesos amb la societat.

En aquest nou plantejament estratègic, entre marca i la RSC, la comunicació n’esdevé un factor instrumental per generar interès als diferents públics i fer-los partícips de les iniciatives empresarials, de manera equilibrada, autèntica i transparent.

A Pampliega & Associats creiem en aquest nou plantejament estratègic on la marca incorpora la RSC i el triple bottom line.  Per aquest motiu oferim serveis d’assessorament en reputació corporativa i marca amb l’objectiu de guanyar notorietat i transcendència social, mediambiental i econòmica.

Posa’t en contacte amb nosaltres si t’estàs plantejant fer una estratègia de marca.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *