Gestió de crisi

Gestió de Crisis

Gestió
de crisis

“Cap organització està exempta de viure una crisi. La prevenció, la gestió durant la crisi i la post-crisi són claus per gestionar l’impacte en la marca i la reputació.”

La comunicació no les evita. Ajuda a gestionar-les.

Acompanyem els nostres clients en la gestió directa de crisis.

Serveis:

Desenvolupament del Manual de Crisis:

  • Definició i articulació de protocols i procediments, (simulacres, best cases, mecanismes de control sobre punts crítics)
  • Identificació de situacions de riscos i crisis
  • Línies d’actuació
  • Gestió de la comunicació externa i interna amb els diferents públics
  • Gabinet de crisis
  • Recovering plans