Formació de Portaveus

Formació
de portaveus

“Formem a portaveus d’empreses o d’institucions públiques perquè comuniquin de manera efectiva els objectius de la seva organització als seus públics d’interès”

La figura del portaveu és essencial ja que és el nexe públic entre l’empresa i la comunitat. La seva funció és la de comunicar els missatges corporatius de manera persuasiva per informar i connectar amb el públic de la manera més eficient.

L’èxit d’un portaveu recau en la claredat, honestedat, la credibilitat i l’argumentació de les seves comunicacions, però sobretot en la seva capacitat de connectar.

Serveis

Des de Pampliega&Associats oferim formacions de portaveus a mida en funció de les necessitats de cada persona / entitat. Adaptem els objectius de les sessions, el mètode i els continguts a demanda a partir d’un ventall de temes concrets relacionats amb l’entitat sempre complementats amb l’exemplificació de casos i exercicis pràctics.

Formem portaveus perquè dominin la comunicació dins de l’organització (comunicació interna) i també amb els mitjans de comunicació i públics d’interès externs (comunicació externa), també els preparem per comunicar en situacions de crisis. Els dotem d’eines i recursos per dominar la comunicació a l’hora de parlar en públic, a través de l’expertesa en la comunicació verbal i no verbal, la comunicació persuasiva i el self-management.

Model de piràmides argumentals de comunicació:

  • Missatges corporatius per a l’estratègia de Negoci i posicionament de l’entitat
  • Creem discurs corporatiu i identitat d’empresa

En què pot ajudar?

  • Reforçar la comunicació interna
  • Facilitar l’elaboració de missatges
  • Millorar les habilitats comunicatives dels directius
  • Incrementar el nivell d’autoconfiança del portaveu