La comunicació és un factor determinant per l’èxit de la gestió de projectes

El project managing services o la gestió de projectes és un dels serveis que oferim a Pampliega & Associats. Per això en el post d’avui volem aprofundir en aquesta àrea per explicar en què consisteix, i com influeix la comunicació en la gestió de projectes.

Segons l’Institut de Project Management la gestió de projectes és una aplicació del coneixement, les aptituds, els instruments i les tècniques per a una àmplia gama d’activitats que tenen per objectiu aconseguir desenvolupar un projecte en concret. A diferència de la pura gestió el project management té un temps finit d’acord uns objectius marcats, en canvi el management és continu en el temps.

Fases del project managing

Entre el 85% i el 90% del temps dedicat per un gestor de projectes va dirigit a resoldre temes relacionats amb la comunicació. Per aquest motiu és de màxima importància definir l’estratègia de comunicació que tindrà cada projecte concret.

Paral·lelament a la gestió del projecte en si, cal dissenyar un pla de comunicació estratègic que ajuda a determinar quina és la informació del projecte en cada fase, amb qui s’ha de compartir, com cal fer-ho i amb quina freqüència.

Si no es fa, esdevé impossible mantenir actualitzats els diferents stakeholders, a mesura que canvia i evoluciona el projecte. Aquest fet suposa una manca de transparència que eventualment porta a la ineficiència, la presa de decisions contra productives que dificultaran assolir els objectius del projecte en qüestió. A més si no es comunica també pot portar a què la planificació feta no sigui l’adequada.

En canvi si la comunicació és efectiva, serà fàcil mantenir la transparència per a totes les parts implicades en la gestió del projecte i així les decisions que es prendran, es traduiran en l’assoliment eficient del projecte.

D’aquesta manera en el pla de comunicació caldrà identificar quina informació és important a comunicar als stakeholders. A més també determinarà qui rebrà la comunicació, a través de quin canal ho faran i amb quina freqüència.

En conclusió, dur a terme un pla de comunicació dins de la mateixa gestió del projecte és cabdal perquè aquest sigui exitós. Servirà tant per disposar d’informació escrita per l’equip, com també per augmentar la visibilitat dels stakeholders tot donant-los l’oportunitat de fer feedbacks que serviran per millorar l’evolució del projecte.

Posa’t en contacte amb nosaltres si vols saber més sobre els serveis que podem oferir a la teva empresa en gestió de projectes i la seva comunicació estratègica.