Project Managing Services

Project Managing Services

Project Managing Services

Coordinació i/o execució integral de projectes de comunicació ad hoc.

Assumim l’externalització de projectes per als nostres clients. Definició conceptual del projecte, negociació amb proveïdors, seguiment pressupostari i coordinació del projecte.

Serveis:

Coordinació i execució de projectes:

  • Gestió integral de projectes ad hoc
  • Serveis de gabinet de comunicació
  • Pla de comunicació global o de projecte
  • Campanyes corporatives o de projecte
  • Auditoria comunicacional
  • Creació de canals
  • Publicacions
  • Etc.

Serveis

Servicios